Søg efter:

7. søndag efter trinitatis – 1. tekstrække

I ”gamle dage” fandt vi denne søndags evangelium et helt andet sted, nemlig på 2. søndag efter helligtrekonger. Den er nu flyttet til 7. søndag efter trinitatis og jeg har ikke nogen ordentlig forklaring på hvorfor. Måske har det noget at gøre med de liturgiske farver, som i begge tilfælde er grøn. Eller måske hænger det sammen med, at der er tale om at trinitatistiden handler om vækst i mere end én forstand. Zakæus var lille af vækst, men han ”blev høj” af mødet med Jesus, forstå mig ret!

Beretningen taler i hvert fald klart og stærkt om Guds rige og i Guds rige kan enhver indgå, som har modtaget frelsen i tro, der er ikke forskel på jøde og græker eller tolder og synder, for den sags skyld.

 

 

Prædikenansats.

Det handler om et menneske, for hvem det er livet om at gøre at få lov til at møde og se Jesus! Ja, hvis vi blot som kristne havde tilnærmelsesvis noget af den glød, der var i Zakæus, så meget måske anderledes ud!

En mand, der havde alt imod sig, han var kollaboratør, han var gået i fjendens tjeneste for at tjene til dagen og vejen, han var hadet og afskyet, én, man spyttede efter på gaden.

Og hvad gør Jesus? Bliver han også afvist af ham? Nej, det gør han ikke, tværtimod! Hvad siger Jesus? ”Zakæus, skynd dig at stige ned, for i dag bør jeg tage ind i dit hus”!

Trods rigdom og en god stilling var livet blevet tungt og uudholdeligt for Zakæus. Han var helt igennem en ulykkelig mand. Han levede jo også i uopgjort synd og det menneske kan umuligt have det godt. Det menneske kender alt til ufred og nagende uro. Syndebyrden og den indre uro drev så at sige Zakæus til Jesus og det var ikke tilfældigt, at Jesus kom til Jeriko og gik gennem byens gader. Hans øje havde for længst ”spottet” Zakæus og set hans problem. Det var derfor Jesus gik igennem Jeriko den dag!! Jesus opsøgte faktisk helt bevidst det fortabte, hvorfor skulle han ellers gøre holdt under træet, så kunne han blot være gået forbi?!

 

Det hænger sammen med, at Jesus ved, hvad der rører sig i os. Han kender alle ting.

Han vidste også, at Zakæus sad oppe i et træ. Et mærkeligt syn, et kosteligt syn for byens folk, at se denne rige overtolder sidde i træet! Men Jesus bad ham om at komme ned og inviterede sig selv til middag og Zakæus blev så lykkelig og glad, som han nok ikke havde været længe og han tog imod Jesus! Læg mærke til det! Han tog imod! Det er det, det hele handler om, det er det, vi også skal gøre, vi skal modtage Jesus i vore hjerter, i vore hjem, i vort liv!

Men samtidig vidste Zakæus, at nu var det opgørets time. Vil jeg følge Jesus, må jeg indstille mig på, at det får følger. Der var jo det der med pengene, som han på uhæderlig vis var kommet i besiddelse af. Dem kunne han ikke beholde. Måske skulle han have sluppet sin formue? Men halvdelen til de fattige var da altid en begyndelse. Og firedobbelt tilbagebetaling til de afpressede var vel helt på sin plads, de skulle i hvert fald have en god rente af deres penge.

 

Denne dag fik Zakæus gjort rent bord. Hellere miste rigdom og ære end at leve med nagende uro, for den fjerner freden fra os.

 

 

En kineser, som var blevet kristen fortæller et sted følgende: ”Jeg lå i en dyb brønd. Så kom Buddha, kikkede ned og sagde: ”Kom op til mig, så skal jeg hjælpe dig” Jeg forsøgte at tage mig sammen, jeg anstrengte mig virkelig, men jeg kunne ikke komme op af brønden. Så opgav Buddha mig og gik igen. Derefter kom Konfucius. Han brugte nogle andre ord, men meningen var den samme. Også han forlod mig igen. Men så kom Jesus. Han steg ned i brønden, greb fat i mig og løftede mig op i sikkerheden.

Da oplevede jeg i sandhed, at Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte”. Der har været og er mange morallærere i verden, men der er kun én frelser”.

Evangeliet denne søndag er for syndere. Vi må bede Gud om at åbne vore øjne, så vi ser os selv i hans lys. Jesus er ikke kommet for at frelse andre end de fortabte. Derfor må vi takke og prise ham, fordi vi ikke behøver at præstere noget for at blive et Guds barn. Vi må tage imod ham, ja, men så er frelsen af nåde.

 

 

Salmer:

736 – Den mørke nat forgangen er.

494 – Kærlighed fra Gud. Måske et mærkeligt forslag, en bryllupssalme, men den handler om Guds ufattelige nåde. Når vi bliver i Guds kærlighed, så har vi Guds fred. Subsidiært kunne man synge 298 – Helligånden trindt på jord.

655 – Er du modfalden.

Tillægget 778 – Rør ved vort hjerte – En dejlig salme af Johannes Johansen, der indeholder mange gode tanker.

11 – Nu takker alle Gud.