Fængslet tro spørgsmål 13
Hvilke ord brugte Jesus til at beskrive, hvem han er?

Jesus sagde: "Jeg er og og og og og og !"