14 – Hun er min søster

Første Mosebog 20
Abraham rejste til et område, hvor Abimelek var konge. Han sagde til folkene der: “Sara er min søster.” Så sendte Abimelek nogle folk for at hente Sara og bringe hende til sit hus. Da hun var der, forhindrede Herren kongen i at have sex med hende.
Gud kom til Abimelek i en drøm og sagde: “Du skal dø, fordi den kvinde, du bragte ind i dit hus, er gift.”
Kongen sagde: “Herre, jeg er uskyldig! Manden fortalte mig, at hun var hans søster, og hun sagde det samme. Herre, du må tro, at jeg gjorde dette med god samvittighed. Desuden har jeg ikke rørt hende.”
Herren sagde: “Jeg ved, du taler sandt. Jeg holdt dig væk fra hende. Her er, hvad du skal gøre: Manden er en profet. Før hans kone tilbage til ham og bed ham om at gå i forbøn for dig. Hvis han gør det, lader jeg dig leve. Men vær på vagt, for hvis du ikke gør dette, vil du og hele din familie dø.”

Tidligt om morgenen tilkaldte Abimelek alle sine tjenere. Da han fortalte dem, hvad Gud havde sagt, blev de rædselsslagne. Pludselig opdagede kvinderne i husstanden, at de var ude af stand til at føde børn.
Abimelek sendte bud efter Abraham. Da han kom, sagde kongen til ham. “Hvorfor gjorde du det her mod os? Hvad har gjort, siden du valgte at behandle mig på denne måde? Hele mit rige er ramt af skyld. Aldrig bør nogen behandle en anden person på denne måde! Hvad tænkte du på?”
Abraham sagde: “Min kone og jeg har den samme far. Så hun er virkelig min søster. Vi har bare ikke den samme mor. Da vi kom til dit land, vidste jeg ikke, at I er et gudfrygtigt folk. Jeg var sikker på, at du ville lade mig slå ihjel så du kunne tage min kone. Så hun gik med til at vise mig loyalitet ved at fortælle folk, at jeg er hendes bror.”

Abimelek gav Sara tilbage til Abraham sammen med får, kvæg, slaver og tusinde sølvstykker. Han sagde: “Du kan frit gå hvor som helst i mit rige. Slå dig ned, hvor du vil. Ingen vil genere dig.”
Abraham bad derefter for kongen. Så helbredte Herren Abimelek og lod alle kvinderne få børn igen.

VIDEOER