157 – Lovbogen bliver fundet

Anden Kongebog 22 og Anden Krønikebog 34,1-32
Josija var 8 år gammel, da han blev konge af Juda. Han vandrede med Herren fra den dag, han blev konge, til den dag han døde 31 år senere. Han var den sidste store konge, før Judas folk kom i fangenskab.
Da han var 26 år gammel, hyrede han mænd til at genoprette templet. Der var givet penge til det formål, så han gav dem til arbejderne og sagde: “I har vist, at I er retskafne mænd. Derfor skal I ikke føre regnskab over jeres forbrug.”

En dag fandt ypperstepræsten Lovbogen, skrevet af Moses. Han sendte den til kongen, som fik den læst op. Da Josija hørte, hvad der stod i bogen, flåede han sit tøj af og sagde: “Sandelig, Herrens vrede er stor mod os! Vores forfædre lavede en pagt med Gud og brød den så igen og igen. Hans dom over os. I må straks finde nogen, som kan spørge Gud til råds om dette.”
Præsten gik hen og talte med Hulda, en kvindelig profet. De spurgte hende om, hvad der stod i bogen. Hun sagde: “Jeg har en besked fra Gud til den mand, der sendte dig hertil. Gud siger: ‘Folket i dette land har vendt sig bort fra mig. De tjener afguder og falske guder. Jeg er ved at opfylde dommen som står skrevet i den bog, I fandt. En katastrofe vil snart ramme dette sted og alle, der bor her. Intet kan standse den dom, der kommer.’”
Hulda sagde så: “Jeg har endnu et budskab til Judas konge. Herren siger: ‘Da du hørte ordene i denne bog, var dit hjerte bedrøvet, og du flåede dit tøj og græd. Du har søgt mig med ydmyghed, og jeg hørte dig. Derfor vil du ikke se den katastrofe, jeg lader ramme dette sted. Jeg vil vente til du dør og er begravet.’”

Præsten tog disse ord med tilbage til Josija. Da han hørte dem, samlede han alle de ældste i Jerusalem og Juda. De samlede derefter hele folket, og alle gik til templet, hvor de hørte kongen læse Moseloven. De hørte om de pagter, deres nation havde med Gud.
Da Moseloven var blevet læst, stod Josija på det sted, der var reserveret til kongen. Foran alle påtog han sig de samme forpligtelser over for Herren. Han svor, at han ville følge Guds bud med al sin energi og kraft. Alle folk var enige om at gøre det samme.

VIDEOER