16 – Abraham ofrer Isak

Første Mosebog 22
Da Isak var en ung mand, kom Gud til Abraham og sagde: “Abraham, tag Isak, den søn, du elsker så højt, og gå hen til et sted, jeg vil vise dig. Der skal du ofre ham som et brændoffer.”
Næste morgen stod Abraham tidligt op og huggede træ til ofringen. Han sadlede et æsel, tog to tjenere og begyndte rejsen.
Tre dage senere så Abraham det sted, Gud havde udvalgt. Han sagde til sine tjenere: “Bliv her med æslet. Isak og jeg vil gå hen og tilbede Herren. Vi kommer tilbage efter ofringen.”
Han bad Isak om at bære træet. Abraham tog de varme kul og kniven. Isak så sig omkring og spurgte: “Far, vi har brændet og ilden, men hvor er lammet vi skal ofre?” Abraham så på sin søn og sagde: “Gud vil selv give os et lam til ofringen.”
Da de kom til det sted, Gud havde udvalgt, byggede Abraham et alter og anbragte træet ovenpå. Dernæst bandt han sin søn og læg ham på alteret. Han rakte derefter ud efter kniven for at dræbe sin søn.
Men da råbte Herrens engel til ham fra himlen: “Abraham, Abraham! Dræb ikke din søn! Gør ham ikke noget! For nu ved jeg, at du frygter Gud, eftersom du var villig til at give mig din søn!”

Abraham så nu, at en vædder var fanget ved hornene i en busk. Han tog vædderen og brugte den som offer i stedet for sin søn. Abraham kaldte stedet “Herren ser”.
Bagefter sagde Gud til Abraham: “Fordi du adlød mig, vil jeg velsigne dig og dine efterkommere. Jeg vil give dig flere efterkommere end stjernerne på himlen og sandet på stranden. Og hele jorden vil blive velsignet på grund af dem.”

Så gik Abraham tilbage til hvor tjenerne ventede, og sammen gik de hjem.

VIDEOER

***