164 – På vej til Egypten

Jeremias 40 – 44 og 52,31-34 og 2 Kongebog 25,22-30
Historierne 159 – 164 skete under profeten Jeremias’ liv og virke.
Babylons konge Nebukadnesar ødelagde Jerusalem totalt. Han efterlod nogle få mennesker til at tage sig af landet og gjorde Gedalja til guvernør over Juda.
Oprørssoldater boede stadig i Judas bakker. Gedalja mødte dem og sagde: “Kongen af Babylon ønsker fred med jer. Hold op med at kæmpe! Se på, hvad folket efterlod sig, da de gik i eksil. I kan høste deres druer og oliven og sommerfrugt. Vælg en by og bo der. Jeg vil repræsentere dig med babylonierne.”
Soldaterne fulgte dette råd og boede i landet. Jøder, der boede i andre lande, kom tilbage og accepterede Gedalja som deres guvernør.

Alt i alt havde de en stor høst det år. Ammons konge hyrede ti jøder til at dræbe Gedalja. Judas folk advarede guvernøren om planen. De sagde: “Vi har det godt her. Vi ønsker ikke, at disse forrædere skal ødelægge det for os.” Men Gedalja troede dem ikke. Han mente, at de simpelthen forsøgte at få en fordel i forhold til deres landsmænd.
Gedalja inviterede de ti forrædere til at spise sammen med ham. Under måltidet trak mændene deres sværd og dræbte guvernøren. Efter at have kastet hans krop ned i en stor brønd, gik de tilbage til Ammon. Judas mænd jagtede dem. Det kom til kamp, men de fleste af forræderne slap væk.
Judas folk vidste, hvad Nebukadnesar ville gøre, når han fandt ud af, at hans guvernør var blevet dræbt. De lavede planer om at flygte til Egypten. De gik til Jeremias og sagde: “Spørg Herren, hvad vi skal gøre. Vi lover, at vi vil gøre, hvad han siger.”

Ti dage senere gav Jeremias dem et budskab fra Herren: ”Flyt ikke til Egypten, men bliv i Juda. Jeg vil være med jer og beskytte jer mod Babylons konge. Jeg ved, at I er bange, men hør på mig. Flygt ikke til Egypten. Her i Juda vil I ikke finde krig, sult og sygdom.”
Folket svarede Jeremias: “Du lyver for os. Det har Herren ikke fortalt dig. Du vil bare, at vi bliver her, så Babylon slår os ihjel.”
Folket forlod Juda og drog til Egypten. De tog profeten og Baruk med sig. Jeremias afsluttede sin bog i Egypten, og så døde han.
Flere år senere regerede en ny konge Babylon. Han løslod kong Jojakin fra fængslet og gav ham sin frihed. Han fik penge til at leve for og blev inviteret til at spise ved Babylons konges bord. Han levede godt resten af sit liv.