78 – Pagtens ark stjålet

1 Samuel 4
Gud var ikke tilfreds med Eli. Ypperstepræsten vidste, at hans to sønner syndede i Herrens helligdom. De forsøgte ikke engang at skjule det. Alligevel havde Eli ikke stoppet dem. Gud fortalte ham, at hans familie ville blive dømt. Herren sagde: “Jeg vil gøre noget, der får folk til at gyse, når de hører om det.”

Da Eli var 98 år gammel, førte filistrene krig mod Israel. Hæren drog ud for at forsvare folket, men de tabte slaget og 4.000 mænd blev dræbt.
Israels ældste var forvirrede. “Hvorfor tillod Herren dette?” En af dem fik en ide, og sagde: “Lad os hente Herrens ark! Vi tager den med os i kamp, og det vil give os sejr.” Så sendte de bud efter Pagtens Ark, og Elis sønner bragte den til lejren. Da israelitterne så det, råbte de af glæde. Råbet var så højt, at det virkede som om jorden rystede.

Filistrene hørte råbet og troede, det var et krigsråb. De sendte spioner for at se, hvad der foregik og fandt ud af, at Pagtens Ark var blevet ført ind i lejren. Filistrene gik i panik. De sagde: “Deres gud er nu i deres lejr. Vi er fortabt! Deres gud er en stor gud, for det var ham, der slog egypterne ihjel med plager.”
Filistrenes ledere talte til soldaterne: “Opfør jer som rigtige mænd! I er mægtige filister, ikke svage hebræere. Nu er det tid til at kæmpe, som I aldrig har kæmpet før. Hvis I ikke gør det, ender vi som deres slaver.”
Så filistrene kæmpede, som de aldrig havde kæmpet før. De vandt, Israel blev knust og deres soldater slagtet. 30.000 mænd blev dræbt, inklusive Elis to sønner. Filistrene erobrede derefter Pagtens Ark og tog den med til deres egen lejr.

Tilbage i Israel sad Eli på en stol ved vejen og ventede på en rapport fra slaget. Han var bekymret for Pagtens Ark. En mand løb fra kampen for at fortælle alle, hvad der skete. Hele byen begyndte at græde af smerte. Eli var blind og havde svært ved at høre. Han hørte støjen, men kunne ikke høre, hvad der blev sagt. “Hvad sker der?”
Manden kom tæt på den gamle præst og sagde: “Vores mænd blev slagtet i dag. Dine to sønner blev dræbt, og Pagtens Ark blev stjålet.” Da Eli hørte om Pagtens Ark, faldt han baglæns ned af stolen. Han var en tung mand, så faldet brækkede hans nakke, og han døde.

Elis svigerdatter skulle føde et barn. Hun hørte om Pagtens Ark og hendes mands død. Hun hørte så, at hendes svigerfar også var død. Da gik fødslen i gang og hun fødte en søn. De, der hjalp hende, sagde: “Du har nu noget at være glad for. Du har født en søn!”
Først svarede hun ikke, og så sagde hun til sidst: “Herligheden er forsvundet fra Israel, fordi Pagtens Ark er blevet stjålet.” Lige før hun døde, kaldte hun drengen Ikabod, som betyder: “Herligheden er forsvundet.”
Fortsættes i næste historie

VIDEOER