Søg efter:
220 – Retssag for romere

Matthæus 27,11-26 og Markus 15,1-15 og Lukas 23,1-25 og Johannes 18,28 – 19,16
Jesus blev ført til Pilatus, den romerske guvernør. Pilatus spurgte de religiøse ledere: “Hvad er denne mand skyldig i?”
De sagde: “Han siger, han er en konge. Han burde dø, fordi han er en oprører mod kejseren. Vi henrettede ham gerne, men det har vi ikke lov til. Derfor har vi ført ham til dig.”
Pilatus vendte sig mod Jesus: “Er du jødernes konge?”
“Ja, jeg er.”

Pilatus fandt så ud af, at Jesus var fra Galilæa, som var under Herodes’ styre. Herodes var tilfældigvis i Jerusalem, så Pilatus sendte Jesus til ham.
Herodes var glad, for han ville gerne se mirakler. Men Jesus ville ikke engang tale med ham. Til sidst hånede Herodes og hans vagter Jesus ved at iføre ham en kongekappe og sendte ham tilbage til Pilatus.
De jødiske ledere anklagede Jesus for mange forbrydelser, men han stod der og forsvarede sig ikke. Pilatus sagde: “Hører du ikke, hvad de siger? Hvad er dit forsvar?” Alligevel sagde Jesus intet.
Pilatus konkluderede til sidst, at der ikke var noget bevis for, at Jesus var skyldig i nogen forbrydelse, der var værdig til at dø. Han tænkte på en måde, hvorpå han kunne sætte manden fri. Hver påske frigav han en fange til folket. Han tænkte, at han måske kunne nøjes med at lade Jesus piske og derefter løslade ham.

Pilatus var ved at præsentere dette forslag for folket, da hans kone sendte ham en besked. “Jeg har haft mareridt om den mand, du har tiltalt. Gør ham ikke noget. Han er uskyldig.”
Pilatus sagde til folkeskaren: “Hvem skal jeg frigive? Jesus, som kaldes jødernes konge, eller Barabbas, en tyv og morder?”
De religiøse ledere vidste, at Pilatus ville forsøge sig med dette, så de havde forberedt folket. “Barabbas! Giv os Barabbas!”
Pilatus var chokeret. “Hvad skal jeg gøre med denne Jesus?”
“Korsfæst ham!”
Pilatus vendte sig væk, fordi han ikke ville slå en uskyldig mand ihjel. Til sidst truede de jødiske ledere ham: “Hvis du løslader denne mand, vil vi fortælle kejseren, at du hjalp en mand, der var i oprør mod Romerriget.”
Pilatus vendte tilbage til at tale med folkeskaren: “Vil I have mig til at korsfæste jeres konge?”
De råbte højere og højere. “Korsfæst ham! Korsfæst ham! Vi har anden ingen konge end kejseren!”
Pilatus indså, at folk var på randen af oprør. Til sidst gav han efter for deres ønske og bad om et kar med vand. Han vaskede sine hænder foran dem og sagde: “I er vidner til, at jeg er uskyldig. Denne mands blod er ikke på mine hænder.”
De råbte: “Lad hans blod komme over os og vores børn!”

Hermed fik Pilatus Jesus pisket og overgav ham derefter til at blive korsfæstet.

VIDEOER

221 – Korsfæstelse og begravelse

Matthæus 27,27-61 og Markus 15,16-47 og Lukas 23,26-54 og Johannes 19,16-42
Jesus blev dømt til at dø ved korsfæstelse. Pilatus overgav ham til romerske soldater, som satte en tornekrone på hans hoved. De lo af ham og sagde: “Se, jødernes konge.” De slog ham og spyttede på ham.
De førte ham så bort for at blive korsfæstet. Undervejs greb de en mand og lod ham bære korset. En stor skare, som sørgede og græd, fulgte efter.
De tog Jesus og to forbrydere uden for bymurene til et sted kaldet Golgatha. Alle tre blev naglet til kors, med Jesus i midten.
Pilatus satte et skilt på Jesu kors, hvor der stod: JØDERNES KONGE. Ypperstepræsten sagde: “Skriv ikke Jødernes Konge!” Men Pilatus sagde: “Hvad jeg skrev, det skrev jeg.”

Efter at korsene var sat på plads, bad Jesus: “Far, tilgiv dem! De ved ikke, hvad de gør.” Klokken var ni om morgenen.
Nogle af folkene råbte: “Hvis du er Guds søn, så kom ned fra det kors.”
De religiøse ledere lo: “Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse! Han sagde, at han var Guds søn. Hvorfor hjælper Gud ham ikke?”

En af de kriminelle, der hang ved siden af Jesus, råbte: “Hvis du er Messias, så frels dig selv og os.”
Den anden forbryder råbte tilbage: “Frygter du ikke Gud? Vi fortjener at blive korsfæstet, men denne mand er uskyldig!” Så sagde han: “Herre, husk mig, når du kommer ind i dit rige.”
Jesus sagde: “I dag skal du være med mig i Paradis.”

Soldaterne tog og delte Jesu tøj mellem sig.

Jesus så sin mor stå ved korset, og disciplen Johannes stod i nærheden. Han sagde: “Mor, se på Johannes som din søn. Johannes, pas på min mor.”

Omkring middag dækkede mørke hele området og det varede i tre timer.
Ved tretiden om eftermiddagen råbte Jesus: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”
Kort efter vidste han, at alt var gennemført. Han sagde: “Jeg er tørstig.” Soldaterne havde en krukke med sur vin stående i nærheden. En af mændene tog noget op ved hjælp af en svamp. Han fyldte svampen med den sure vin og satte den på en isopstilk.
Efter at have smagt vinen løftede Jesus sig op, tog en dyb indånding og råbte: “Det er fuldbragt!” Derefter bøjede han hovedet og døde.

I samme øjeblik kom der et jordskælv. Kæmpe klippestykker blev. Forhænget i templet, ind til det allerhelligste rum, revnede fra top til bund. Soldaterne, der stod nær korset, blev bange, da de så alt dette. De så op på Jesus og sagde: ”Det er sandt! Han var Guds søn!”
Senere på eftermiddagen kom andre soldater for at brække benene på de korsfæstede. De gjorde dette for at fremskynde deres død. Først brækkede de benene på de to forbrydere. Da de kom til Jesus, så de, at han allerede var død. For at være sikker, stak en soldat et spyd ind i hans side.

En rig mand ved navn Josef gik til Pilatus og fik tilladelse til at begrave Jesu lig. De religiøse ledere mødtes også med Pilatus og sagde: “Denne bedrager fortalte sine disciple, at han efter sin død vil opstå på den tredje dag. Vi er bange for, at de kommer og stjæler liget, sådan at de kan påstå, at han er opstået.” Pilatus gik med til at sætte et romersk segl på stenen, og han udpegede vagter til at holde øje med graven.

Josef og hans ven Nikodemus hjalp med at tage liget ned fra korset. De svøbte det i linned, med en blanding af forskellige salver. Josef lagde derefter liget i sin egen grav og rullede en stor sten hen over indgangen. Et romersk segl blev sat på stenen. Soldater stillede sig foran graven for at vogte Jesu legeme.

VIDEOER