149 – Azarja

2 Kongebog 15 og 2 Krønikebog 26-27
Da Amasja døde, gjorde folket hans søn, Azarja, til konge. Han var 16 år og tjente som konge i 52 år. Gud gav ham stor succes, fordi han fulgte Herren og ønskede at behage ham.
Azarja gjorde mange gode ting. Han besejrede Judas fjender og var kendt vidt og bredt som en magtfuld konge. Han genoprettede Jerusalem og styrkede de andre byer i Juda. Han elskede jorden, så han udmærkede sig i landbrugsaktiviteter. Han sørgede for sin hær, så hver mand var godt rustet til kamp. Han opfandt katapulten, så han kunne kaste store sten fra Jerusalems mure.
En dag følte kong Azarja sig stolt over sine præstationer og sin hengivenhed til Gud. Han besluttede at gå ind i templet og selv brænde røgelsen i stedet for at lade præsten gøre det. Ypperstepræsten indså, hvad han var ved at gøre. Han fik fat i 80 andre præster og gik til templet for at prøve at standse kongen.
Han sagde: “Azarja, det er forkert! Gud gjorde det klart, at kun en efterkommer af Aron har lov til at ofre røgelse til Herren. Gå nu, for du ærer ikke Gud.”

Azarja blev vred, da han stod ved siden af alteret med røgelseskarret i hånden. Han kunne ikke tro, at alle præsterne turde konfrontere ham. Pludselig dukkede spedalskhed op på hans pande. Alle præsterne så det og fik ham ud af templet. Han gik villigt med dem, for han vidste, at Herren nu straffede ham.
Azarja var spedalsk resten af sit liv. Han skulle holde sig væk fra andre mennesker, så han levede i isolation. På grund af spedalskheden fik han ikke lov til at gå ind i templet. Han kunne ikke engang gå ind i sit eget palads. Hans søn Jotam boede der og regerede over folket i kongens sted.
Jotam blev konge efter hans fars død. Han fulgte eksemplet fra sin fars første år. Han fortsatte med at opbygge Judas rige. Han gjorde det rigtige og blev en magtfuld konge.

VIDEOER