165 – Døde bliver levende

Ezekiel 37
Ezekiel blev ført i fangenskab sammen med mange andre jøder. Han blev en Guds profet, og en dag førte Gud Herren ham i ånden til en dal. Han så, at den var fyldt med knogler. De var så tørre, at de ville blive til pulver, hvis man rørte ved dem.
Herren sagde: “Kan disse knogler og indtørrede ben blive levende igen?”
“Herre, kun du kan give svaret på det.”
Gud sagde: ”Stil dig blandt dem og sig: Indtørrede ben, hør hvad Gud siger til jer. Jeg fæster sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren.’”
Ezekiel gik ned i dalen og sagde det til knoglerne, og pludselig hørte han en raslende lyd. Knoglerne var blevet faste og var ved at forbinde sig igen. Snart lå der komplette skeletter over hele jorden.
Mens profeten så på, dannedes der sener og muskler på skeletterne. Derefter strakte huden sig over kødet. De var som døde kroppe, der lå på jorden, over hele dalen. Men de var endnu ikke levende.

Herren sagde til Ezekiel: “Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere og sige til livsånden: Dette siger Gud Herren: Kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende”
Ezekiel profeterede dette over de døde kroppe, og da blev der blæst liv i dem, så de blev levende! De rejste sig og Ezekiel så, at de var en enorm hær.
Herren sagde: “Disse ben repræsenterer alle Israels tolv stammer. Lige nu siger de: ‘Vi er ikke længere en nation. Der er intet håb for os. Vores knogler er udtørrede.’ Du skal forkynde for dem og sige: ‘Hør, hvad Gud siger til jer! Han fortæller jer, at han vil åbne jeres eksilgrave og føre dig tilbage til Israels land. Han vil give jer sin ånd, så I lever. Så skal I forstå, at han er Herren.’”
Herren talte til Ezekiel igen: “Tag et stykke træ og skær ordet ‘Juda’ på det. Find et andet stykke træ og skær ordet ‘Israel’ på det.”
Det gjorde Ezekiel, og derefter sagde Herren: “Hold dem sammen, som om de var ét stykke træ. Bær dem rundt, indtil folk spørger dig, hvad det betyder.
Fortæl dem, at Gud Herren siger: ‘Der kommer et tidspunkt, hvor jeg vil føre begge nationer sammen igen. De vil ikke længere være to nationer, men én. Jeg vil give dem deres eget land, det land, jeg gav Jakob. De får én konge. David skal herske over dem. De vil ikke længere fordærve sig selv med afguder. Jeg vil gøre dem rene, og de skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud.’”

VIDEOER