Søg efter:
73 – Benjamins stamme 1

Dommerbogen 19
På Dommernes tid udbrød der borgerkrig blandt israelitterne. Alle stammerne forenede sig mod Benjamins stamme og udryddede dem næsten. Det hele begyndte med, at en kvinde forlod en mand.
En vis levit fik en kvinde til at blive sin medhustru. En dag forlod hun ham og gik tilbage til sine forældres hjem. Efter fire måneder besluttede manden at gå hen og være sød ved hende i håb om, at hun ville vende tilbage til hans hus.
Da han kom dertil, bød hendes far ham velkommen i sit hjem. De to mænd blev venner, så levitten blev i tre dage.
Han stod tidligt op på den fjerde dag for at tage hjem. Pigens far sagde: ”Få dig en god morgenmad, inden du går. Så går det bedre under rejsen.”
Så de spiste sammen og nød deres venskab. Tiden gik og det blev sent på eftermiddagen. Faderen sagde: ”Det er for sent at tage af sted nu. Vent til morgen, hvor du kan tage afsted tidligt.”

Levitten blev natten over, og om morgenen sagde pigens far: “Få dig en god morgenmad, inden du tager af sted. Så går det bedre under rejsen.”
Igen spiste og snakkede de til sidst på eftermiddagen. Faderen sagde: ”Det er for sent at tage af sted nu. Vent til morgen, hvor du kan tage afsted tidligt.”
Denne gang var manden fast besluttet på at tage af sted. Han tog afsted med sin medhustru, men de nåede ikke langt, før de indså, at de måtte finde et sted at overnatte.
De rejste videre til en by kontrolleret af Benjamins stamme. De håbede nu, at nogen ville invitere dem indenfor. Først var der ingen, der tilbød dem noget, men til sidst så en gammel mand dem og inviterede dem ind i sit hus.
De nød hinandens selskab den aften, da en flok mænd pludselig omringede den gamle mands hus. De slog på døren og sagde: “Send den mand ud, som bor hos dig. Vi vil have sex med ham.”
Den gamle mand råbte tilbage: “Denne mand er gæst i mit hus. I får ikke lov at misbruge ham. I stedet sender jeg min datter og mandens medhustru ud til jer. Gør med dem, hvad I vil, men manden får I ikke.”
Mændene udenfor ville ikke lytte. De blev mere voldelige og insisterede på at have sex med manden. Til sidst tog levitten fat i sin medhustru og skubbede hende ud ad døren.
Gruppen af mænd skiftedes til at voldtage hende resten af natten. Tidligt om morgenen lod de hende gå. Hun kravlede tilbage til huset og faldt sammen uden for døren.
Levitten vågnede og gjorde sig klar til at fortsætte sin rejse. Han så sin medhustru ved døren. “Kom, nu er det tid at rejse videre.” Hun rørte sig ikke, så han satte hende på sit æsel og gik hjem.
Da de kom hjem, indså han, at hun var død. Han skar hendes krop i tolv stykker og sendte dem derefter til alle områder af Israel. Da folket så dette, sagde de: “Aldrig er noget lignende sket for Israels folk.”
Det blev et diskussionsemne i alle byer. Endelig var folket klar over, at de var nødt til at gribe ind over for Benjamins stamme.

Fortsættes i næste historie

VIDEOER

74 – Benjamins stamme 2

Dommerbogen 20-21
Fortsat fra forrige historie
Man forberedte sig nu på krig imod Benjamins stamme. Det blev erklæret, at ingen by var undtaget fra denne krig. Enhver, som overtrådte dette, ville blive ødelagt. De svor også en ed på, at ingen ville tillade at deres døtre giftede sig med mænd fra Benjamins stamme.
Begge lejre samlede massive hære. Israels ledere tog til Betel og søgte Guds lederskab. Om morgenen begyndte krigen. Mod slutningen af dagen havde benjaminitterne dræbt mange israelitter og havde vundet slaget.
Israels høvdinge trådte i fællesskab frem for Gud Herren. De sagde: “Skal vi fortsætte denne kamp mod vores brødre?”
Herren sagde: “Bekæmp dem!”

Dagen efter dræbte benjaminitterne endnu en gang mange israelitter og vandt slaget. Hele hæren trådte nu frem for Gud Herren i Betel. De ofrede og råbte til Gud: “Skal vi fortsætte kampen mod Benjamin, eller skal vi stoppe?”
Herren sagde: “I skal fortsat kæmpe. Jeg giver jer sejren i morgen.”
Den israelitiske hær forberedte sig på at kæmpe om morgenen, men denne gang gemte de nogle af deres mænd bag byen. Benjaminitterne kom ud for at kæmpe, og endnu en gang så det ud til, at de vandt. Israelitterne trak sig tilbage, og benjaminitterne løb efter dem. De råbte: “Vi vinder altid hver kamp!”
Byen var nu helt ubeskyttet. De israelitter, som havde gemt sig, løb nu ind i byen og ødelagde den totalt og dræbte alle. Da Israels hær så røgen fra byen, vendte de om og kæmpede videre. Benjamins hær så også røgen og vidste, at de var blevet narret.

Herren kæmpede mod Benjamin, og snart blev de rædselsslagne og prøvede at løbe væk, men Israel fik dem omringet. De eneste, der overlevede, var 600 mænd, som gemte sig i en fæstning. Alle andre i stammen blev dræbt, og deres byer blev ødelagt.
Da det var forbi, indså Israels folk hvad de havde gjort. De gik til Betel og trådte frem for Gud. De græd og sørgede og sagde: “Hvad har vi gjort? Nu mangler vi en af vores tolv stammer.”
De blev for Herrens ansigt hele dagen og bragte ofre. De sagde: “Hvad kan vi gøre? Vi har kun 600 mænd fra Benjamin, og alle deres kvinder er døde.” De vidste, at det var vigtigt, at stammen blev genbefolket, men de kunne ikke give dem deres egne døtre på grund af den ed, de havde aflagt. Pludselig fik de en idé. “Var der en by, som ikke deltog i kampen?”

En af deres byer havde ikke adlydt ordren om at kæmpe. Derfor gik hæren nu hen til byen og dræbte alle der, undtagen byens jomfruer. Israel sluttede fred med de 600 mænd i fæstningen, og gav dem de 400 jomfruer til at være deres hustruer. De havde dog stadig brug for yderligere 200 kvinder, så de fik endnu en ide. De sagde til benjaminitterne: “Shilo har en årlig højtid. På et tidspunkt kommer unge kvinder dansende ud af byen. Skjul jer i vingården ved vejsiden. Når tiden er inde, springer I hver især ud og tager en kone til jer selv. Før dem med hjem til jeres land. I skal ikke bekymre jer om deres fædre og brødre. De vil klage til os, men vi vil forklare dem situationen.”
Benjaminitterne gemte sig nu i vingården. De ventede, indtil de unge kvinder kom dansende ud af Shilo. Da sprang de frem og greb kvinderne.
Kvindernes fædre og brødre klagede, men Israels mænd sagde: “Mændene har brug for koner, og vi har ikke nok at give dem. I skal ikke bekymre jer om forbandelsen, fordi I gav jo faktisk ikke jeres døtre til dem. De tog dem selv!”
Benjamins mænd vendte tilbage til deres byer og genopbyggede dem. De slog sig ned med deres nye koner og stiftede familie. Endnu en gang var alt fredeligt i landet.

VIDEOER

27 – Dina

Første Mosebog 34-35
Jakob havde elleve sønner, men kun én datter. Hun hed Dina. En dag tog hun ud for at være sammen med nogle af de unge kvinder i området. Mens hun var der, så en prins ved navn Sikem hende og voldtog hende.
Efter han havde voldtaget hende, følte han kærlighed til hende og talte ømt til hende. Han sagde til sin far: “Jeg elsker denne pige, og jeg vil have, at du taler med hendes far, så hun kan være min kone.”
Jakob hørte om sin datters voldtægt imens hans sønner drev kvæg. Inden de vendte tilbage, kom Sikems far og talte med Jakob om mulighederne for et bryllup.

Dinas brødre blev rasende, da de hørte om alt dette. De følte, at det var en forargelse for hele Israels familie.
Den unge mands far sagde: ”Tænk på det gode, der kan komme af dette. Min søn elsker din datter. Lad dem blive gift. Så giver vi dig vores døtre at gifte sig med, og vi bliver ét folk.”
Sikem sagde: “Jeg vil gøre, hvad du beder om, hvis du vil tillade mig at gifte mig med Dina.”
Jakobs sønner udtænkte en plan, så de kunne få hævn. De sagde: “Vi kan ikke give dig vores kvinder, fordi dine mænd ikke er omskåret. Den eneste måde vi kan blive enige, er hvis alle mænd i din by bliver omskåret. Hvis du accepterer dette, giver vi dig Dina og tager dine døtre som vores hustruer. Men hvis du nægter at gøre dette, tager vi Dina og går.”
Sikem og hans far var glade for disse vilkår. De gik tilbage til byen og mødtes med alle mændene. De forklarede aftalen og sagde derefter: “Dette er en stor aftale for os. De har mange rigdomme. Med tiden bliver det hele vores. Det eneste, vi skal gøre, er at blive omskåret.”

Alle mændene var enige og blev straks omskåret. Tre dage senere havde de stadig store smerter. To af Dinas brødre, Simeon og Levi, gik ind i byen og overrumplede mændene. De dræbte dem alle med sværd. De slog også Sikem og hans far ihjel og tog Dina med hjem.
Bagefter gik de andre brødre hen og plyndrede byen. De plyndrede hvert hus og alle marker. De tog kvinderne og børnene, deres ejendele og alt kvæget.
Jakob blev chokeret, da han fandt ud af det. Han sagde til Simeon og Levi: “I har fået hele dette land til at vende sig imod os. Når først nyheden om det kommer ud, vil alle de omkringliggende byer komme imod os og totalt ødelægge os.”
De sagde: “Hvilket valg havde vi? De kan ikke behandle vores søster som en prostitueret.”
Gud sagde til Jakob: “Skynd dig! Gå til Betel. Byg et alter på det sted, hvor jeg viste mig for dig, da du løb fra Esau.”
Så gav Jakob instruktioner til sin familie og hele folket med ham. Han sagde: “Rens jeres hjerter og smid alle jeres afguder væk. Vi skal til Betel, og jeg skal bygge et alter for Gud. Han har altid hjulpet mig, hvor end jeg har været.”
Så folket gav ham alle deres afguder og øreringe. Jakob gemte dem under en eg nær byen Sikem. De gik derefter til Betel, hvor Jakob byggede et alter. Gud sendte rædsel over byerne omkring dem, så de var bange for at angribe Jakob og hans sønner. Gud mødtes med ham og gav ham alle Abrahams løfter.
Derefter forlod de Betel og drog sydpå. Undervejs døde Rakel, da hun fødte sin søn Benjamin. Hun blev begravet nær Betlehem.

29 – Juda og Tamar

Første Mosebog 38
Juda var Jakobs fjerde søn. På et tidspunkt forlod han sine brødre for at bo alene. Han giftede sig med en Kana’anæisk kvinde, som fødte tre sønner. Da tiden var inde, fandt Juda en hustru til sin ældste søn. Hun hed Tamar.
Desværre var den ældste søn ond, og Gud slog ham ihjel. Juda bad sin anden søn om at have sex med Tamar, så hans ældste bror kunne få en arving og familienavnet blive bevaret.
Den anden søn havde sex med Tamar, men brød sig ikke om tanken om at skaffe et barn til sin bror. Derfor afbrød han samlejet med Tamar, så hun ikke kunne blive gravid. Dette gjorde Gud vred, og han dræbte den anden søn.
Juda sagde da til Tamar: “Tag hjem og bo som enke i din fars hus. Jeg giver dig min yngste søn, når han bliver stor.” Så hun gjorde, som hun fik besked på.
Der gik flere år, og alligevel gav Juda ikke Tamar sin yngste søn. Han var bekymret for, om hans sidste søn ville dø ligesom sine brødre. Alligevel kunne hun se, at den yngste nu var gammel nok til at gifte sig.
Omtrent på samme tid døde Judas kone. Bagefter rejste han og hans ven til et sted for at klippe får. Det blev fortalt til Tamar, som straks skiftede tøj, så hun ikke lignede en enke. Hun dækkede derefter sit ansigt med et slør.
Hun satte sig ud til vejen, hvor hendes svigerfar skulle komme forbi. Han så hende og antog, at hun var en prostitueret, fordi hun bar slør over sit ansigt. Han vidste ikke, at hun var hans svigerdatter. Han sagde til hende: “Lad mig sove hos dig.”
“Hvad vil du give mig?”
Han sagde: “Når jeg kommer til min hjord, sender jeg dig en ung ged.”
Hun sagde: “Jeg vil have sex med dig, men du skal efterlade noget hos mig, så jeg kan være sikker på, at du sender mig den unge ged.”
“Hvad vil du have?”
Hun sagde: “Jeg vil have din vandrestav og den ring, du har i snoren om halsen.”
Han gav hende disse ting og havde så sex med hende, og hun blev gravid.
Hun tog så hjem, tog sit slør af og tog endnu en gang sit enketøj på.
Da Juda kom til sin flok, bad han en ven om at tage den unge ged tilbage til den prostituerede. Han sagde: “Sørg for at få de ting, jeg efterlod hos hende.”
Da vennen kom derhen, kunne han ikke finde hende. Han spurgte nogle mænd, der boede i det område: “Hvor er den prostituerede, der sidder ved denne vej?” De sagde: “Der har aldrig siddet en prostitueret ved denne vej.”
Vennen gik tilbage og fortalte alt dette til Juda. Han lo: “Så lad hende beholde de ting, jeg gav hende. Jeg forsøgte at opfylde min del af aftalen.”
Tre måneder senere fik Juda fortalt: “Din svigerdatter klædte sig ud som en prostitueret, og nu er hun gravid.”
Juda blev rasende og råbte: “Få hende hernen, så brænder vi hende!”
Da de fik fat i hende, sendte hun en besked til sin svigerfar, som lød: “Jeg kan identificere manden, der gjorde mig gravid. Disse ting tilhører ham. Genkender du dem?”
Så snart han så sin ring og vandrestav, vidste han, hvad der var sket. Han sagde: “Hun er et bedre menneske end mig. Jeg lovede at give hende min yngste søn, men gjorde det ikke.”
Hun fødte tvillingedrenge. Da de blev født, stak et af dem hånden ud. Jordemoderen bandt en lys tråd om den og sagde: “Dette er den førstefødte.”
Pludselig trak barnet hånden ind igen, og det andet barn blev født. Så de kaldte dette barn Peres, som betyder “Bryd ud.” Så blev hans bror født. På grund af den lyse, røde tråd på hans håndled kaldte de ham Zera, som betyder “Lys”.

9 – Gud som ser mig

Første Mosebog 16
Efter at Abram havde boet i Kana’an i ti år, blev Saraj bekymret over, at hun endnu ikke havde fået det barn, som Herren lovede. Hun sagde til sin mand: “Jeg har en løsning på dette problem. Gå i seng med min slave Hagar. Når hun føder et barn, vil det være det samme, som hvis jeg fik barnet.
Abram var enig og gjorde, som hun sagde. Men så snart Hagar blev gravid, begyndte hun at opføre sig, som om hun var bedre end Saraj.
Det gjorde Saraj vred. Hun sagde til Abram: “Det er dig, der har skabt disse problemer! Du gjorde min slave gravid, og nu tror hun, hun er bedre end mig.”
Abram sagde: “Hun er din slave. Gør hvad du vil med hende.”
Så Saraj begyndte at slå Hagar og ydmyge hende. Til sidst løb slaven væk. Hun kom til en kilde med vand og faldt sammen ved siden af den.

Herrens engel sagde til hende: “Hagar, hvor skal du hen?”
“Jeg flygter fra Saraj, min herskerinde.”
”Gud har hørt dit skrig. Gå tilbage og underkast dig Saraj, selvom hun slår dig. Du får en søn, og du skal kalde ham Ismael. Han vil blive en stor kriger som hele tiden er på kant med alle. Jeg vil give dig så mange efterkommere at du ikke kan tælle dem.”
Hagar blev forbløffet og sagde: “Jeg har set den Gud, som ser mig. Så hun gav kilden navnet “Den levende Guds brønd, som ser mig.”
Hun gik så tilbage og underkastede sig Saraj. Abram var seksogfirs år gammel, da Hagar fødte sin søn. Han kaldte barnet Ismael, hvilket betyder “Gud hører”.

VIDEOER

13 – Lots to døtre

1 Mosebog 19,18-38
Efter ødelæggelsen af Sodoma forlod Lot og hans to døtre den lille by, fordi Lot var bange for, hvad der kunne ske med dem der. De gik op i bjergene og boede i en hule.
En dag sagde den ældste datter til sin søster: ”Vores far er gammel, og vi har intet håb om at få en mand og få børn. Derfor er det op til os at bevare vores fars slægt. Jeg har en plan. Lad os drikke vores far fuld, indtil han ikke længere ved, hvad han laver. Så har vi sex med ham.”
Søsteren sagde ja, så den aften drak de deres far fuld. Den ældste datter havde derefter sex med ham. Han ænsede ikke, hvad der skete.
Dagen efter sagde den ældste datter til sin søster: ”I aften er det din tur. Husk, vi gør dette for at bevare vores fars slægt.” Så drak de deres far fuld, og den yngste datter havde sex med ham.

Begge døtre blev gravide med deres far. Den ældste søster fødte en søn, som blev far til moabitterne. Den yngre søster fødte en søn, som blev far til ammonitterne.

VIDEOER