134 – Elisas mirakler

2 Kongebog 4,1-7 og 4,38-44 og 6,1-7
Elisa havde ansvaret for profeternes skole. Der er flere mirakler forbundet med den gruppe af unge mænd:
En af profeterne døde. Hans kone kom til Elisa og sagde: “Du ved, at min mand fulgte Herren og ærede ham. Da han døde, skyldte han en mand nogle penge. Nu kommer manden for at tage mine to sønner og sælge dem som slaver.”
Profeten sagde: “Jeg kan sikkert hjælpe dig. Sig mig, har du noget i dit hus, der er værdifuldt?”
Hun sagde: ”Nej, jeg har ikke noget af værdi i huset, bortset fra en lille krukke olie.”
Elisa sagde: “Gå til alle dine naboer og lån alle deres krukker. Når du har dem, så gå ind i dit hus med dine sønner og luk døren. Hæld olie i alle krukkerne.”
Hun og hendes sønner gik nu rundt og lånte en masse krukker. De tog dem med ind i deres hus og lukkede døren. Hun begyndte derefter at hælde olien i hver krukke.
Derefter gik hun hen til Elisa og fortalte, hvad der var sket. Han sagde: “Gå hen og sælg olien. Betal din gæld og lev af det, der er tilovers.”

På et andet tidspunkt var der en hungersnød så alvorlig, at der var meget lidt at spise. Da Elisa vendte tilbage fra en rejse, samledes profeterne for at lytte til hans undervisning. Han sagde til en tjener: “Lav en stor gryde med gryderet til disse mænd.”
En af de unge mænd gik ind i skoven for at finde krydderurter til gryderetten. Han fandt nogle vilde græskar, men vidste ikke, at de var giftige. Han samlede så mange han kunne bære, skar dem op og lagde dem i gryderetten.
Da den var klar, smagte nogle mænd på den og indså, hvad der var sket. De råbte: “Profet, pas på! Der er død i gryden. Spis det ikke.”
Elisa sagde: “Giv mig noget mel.” De gav ham melet, og han smed det i gryden.
Så sagde han: “Kom og spis.” Alle spiste, og der var nu ikke noget galt med maden.

Engang kom en mand til Elisa med 20 små bygbrød. Det var de første brød fra høsten. Elisa sagde: “Giv brødet til profeterne.”
“Herre, der er 100 mand, og vi har kun 20 brød. Der er ikke nok til alle.” Elisa sagde: “Giv dem det. Herren siger, at der vil være nok til alle og rigeligt med rester bagefter.”
Brødet blev serveret for mændene, og det var ligesom Herren lovede. Der var nok til alle og rigeligt tilovers.

Der kom et tidspunkt, hvor profeterne indså, at deres faciliteter var for små til dem. Elisa gav dem tilladelse til at gå til Jordanfloden og fælde træer til en ny bygning.
En af mændene lånte en jernøkse og brugte den til at fælde et træ. Pludselig faldt øksehovedet af og faldt i vandet. Manden råbte: “Mester! Jeg lånte en økse, men nu er den ødelagt.”
Elisa sagde: “Hvor faldt den i vandet?” Manden pegede på stedet. Elisa skar derefter en pind og kastede den i vandet på stedet, hvor manden var viste ham. Øksehovedet svævede op til overfladen.
Manden fik fat i det og fiksede øksen.

VIDEOER