59 – Solen står stille

Josva 9 – 10
Nyheden om ødelæggelsen af Jeriko og Aj spredte sig over hele Kana’an. De fleste af byerne dannede alliancer for at beskytte sig mod Israel. Men én af byerne besluttede at gøre noget andet.
En gruppe mænd fra byen Gibeon klædte sig i gammelt tøj og slidte sandaler. De lagde gamle sække på deres æsler, pakkede gammelt tørt brød og bar gamle vinskind.
De gik til Josva og sagde: “Vi bor langt væk, men vi har hørt, hvad Herren jeres Gud har gjort for jer. Vores ældste sendte os på denne lange rejse. De sagde: ‘Gå hen og lav en pagt med dem.’ Se, vi tog brød direkte fra ovnen, men det er nu tørt og gammel, fordi rejsen var så lang. Vores tøj og sandaler er også blevet slidt ned.”
Israels mænd så de ting, folkene fra Gibeon viste dem, men de søgte ikke råd hos Herren. Derfor lavede Josva en pagt med dem. Israels ældste svor, at de to folkeslag nu skulle være allierede.
Tre dage efter indgåelsen af pagten opdagede Israels folk, at gibeonitterne faktisk boede i Kana’an tæt på. Josva sendte bud efter dem og sagde: “Hvorfor har I bedraget os?”
De sagde: “Vi hørte, at Gud har givet jer hele dette land. Vi hørte også, at Gud bad Moses om at dræbe alle, som bor her. Vi frygtede for vores liv, så vi snød dig. Men nu må I gøre med os, hvad I mener er bedst. Vi accepterer det.”
Josva sagde: “I skal få lov at leve, på grund af vores pagt med jer. Vi kan ikke røre jer, men fra nu af er I vores slaver. I skal hugge brænde og bære vand til os, og I skal tjene Herrens hus.”

De andre konger i landet hørte, at folket i Gibeon havde sluttet fred med Israel. De sluttede sig sammen og marcherede mod deres by. Mændene i Gibeon sendte bud til Josva og sagde: “Vi er dine trælle. Kom hurtigt og hjælp os!”
Så Josva marcherede med sin hær og overraskede dem, der kæmpede mod Gibeon. De forsøgte at slå tilbage, men den israelitiske hær var for stærk til dem. Herren sendte også store hagl over dem, og flere mennesker blev dræbt af hagl end af sværd.
Josva havde brug for mere tid, så han så op mod himlen og sagde: “Sol, stå stille over Gibeon!” Herren hørte hans befaling og ærede den. Solen holdt op med at bevæge sig hen over himlen. Aldrig før eller siden har der været sådan en dag.

Fem konger løb og gemte sig i en hule, men nogen fortalte Josva det. Han sagde: “Rul en sten over indgangen til hulen.” Han udstationerede derefter mænd for at bevogte indgangen. Da Israel havde beseglet deres sejr, førte Josva kongerne ud af hulen. Han sagde til sine befalingsmænd, at de skulle trykke deres fødder mod kongernes nakker. Han sagde: “Vær stærke og modige. Herren vil gøre dette mod alle vore fjender.” Han henrettede derefter de fem konger.
Josua førte sin hær fra by til by, og Herren gav ham sejr, hvor end han gik.

VIDEOER