85 – Sauls ulydighed

1 Samuel 15
En dag gik Samuel til Saul med instrukser fra Gud: “Amalekitterne angreb mit folk, da jeg førte dem ud af Egypten. Gå derfor i kamp med dem og ødelægge alt. Dræb alle mennesker og alle deres kvæg. Efterlad ikke noget i live.”
Så tog Saul sin hær og angreb amalekiterne. Han besejrede dem, men dræbte ikke alt. Sauls mænd holdt det bedste af kvæget for sig selv. De fangede også kong Agag og slog ham ikke ihjel.
Herren sagde til Samuel: “Jeg beklager, at jeg gjorde Saul til konge over Israel. Han følger mig ikke, og han gør ikke, som jeg siger.”
Samuel sørgede og bad hele natten. Næste morgen gik han hen og fandt Saul. Da profeten ankom, sagde kongen: “Herren velsigne dig. Jeg har gjort, hvad Gud bad mig om at gøre.”
Samuel så på ham. “Hvorfor hører jeg så lyden af får og kvæg?”
“Åh, mændene reddede de bedste kvæg, så vi kunne ofre dem til Herren. Men vi dræbte resten.”
Samuel sagde: “Ti stille! Jeg vil fortælle dig, hvad Gud synes om det, du har gjort. Da du var ydmyg, gjorde Gud dig til leder over sit folk. Så gav han dig et job at udføre. Han sagde: ‘Dræb dette ekstremt syndige folk. Lad ikke nogen person eller noget dyr leve.’ Hvorfor gjorde du ham vred ved ikke at gøre, hvad han sagde?
Saul sagde: “Jeg adlød ham. Jeg dræbte alle undtagen Agag, deres konge. Og så dræbte jeg alle dyrene undtagen disse få. Vi beholdt det bedste som et offer.”

Samuel sagde: “Tror du, at Herren ønsker ofre mere end lydighed? Nej! Lydighed er bedre end ofringer. Stædighed er lige så slemt som at tilbede afguder. Du afviste Guds befaling. Derfor har han forkastet dig som konge over Israel.”
Saul sagde: “Jeg har syndet! Jeg kan nu tydeligt se, at jeg ignorerede Herrens befaling og ikke lyttede til dig. Jeg var bange for folket og adlød dem i stedet for Gud. Tilgiv min synd. Kom, lad os nu tilbede Herren sammen.”
Samuel vendte sig væk: “Nej, jeg vil ikke tage med dig. Du forkastede Herren. Nu afviser han dig som konge.”
Saul tog fat i Samuels kappe, og den gik i stykker, da han vendte sig væk. Samuel standsede og så på den ødelagte kappe. Han sagde: “Herren har revet Israels rige væk fra dig i dag. Han har givet det til din nabo, som er bedre end dig. Gud er ikke som menneskene. Han ændrer ikke mening.”
Saul råbte: “Jeg har syndet! Det eneste, jeg beder om, er, at du ærer mig foran folket. Kom, tilbed med mig.”

Så gik Samuel med ham og lod ham bøje sig for Herren. Profeten sagde da: “Bring mig Agag, Amalekiternes konge.”
Samuel tog et sværd og sagde: “Du har gjort mange kvinder barnløse. Nu bliver din mor barnløs.” Profeten dræbte derefter Agag og skar ham i stykker. Så vendte Samuel tilbage til sit hjem. Han besøgte aldrig mere Saul, så længe han levede. Alligevel sørgede han over ham konstant.

VIDEOER