Den barmhjertige samaritaner

Lukas 10,25-37 filmatiseret.