44 – Guldkalven

Anden Mosebog 32
Moses blev hos Gud i fyrre dage og fyrre nætter. Folkene blev urolige, og til sidst gik de hen til Aron og sagde: “Vi ved ikke, hvad der er sket med Moses. Byg os en gud, vi kan se, og som kan være med os.”
Så gav de Aron deres guldøreringe, og han smeltede dem om. Han formede derefter guldet som en kalv. Folket var glade for det og sagde: “Dette er den gud, der førte os ud af Egypten!” De ofrede til den og festede.

På bjerget sagde Gud til Moses: “Gå ned til dit folk, dem du førte ud af Egypten. De har vendt sig væk fra det, jeg bad dem gøre. De har lavet en afgud og bøjer sig for den med ofringer. Derfor vil jeg ødelægge dem og gøre dine efterkommere til et stort folk.”
Moses bønfaldt Gud: “Vær ikke så vred på dit folk, dem du førte ud af Egypten. Hvis du ødelægger dem nu, vil egypterne le og sige, at du førte dem hertil for at dræbe dem. Husk dit løfte til Abraham, Isak og Jakob. Du sagde, at deres efterkommere ville arve landet og blive lige så talrige som stjernerne på himlen.”
Så Herren lyttede til Moses og ødelagde ikke folket.

Moses gik ned af bjerget med de to stentavler, som Gud havde givet ham. Han blev vred, da han så guldkalven og dansen. Han smed de to tavler og knuste dem på jorden. Han brændte guldkalven, knuste den til pulver, kom den i vand og lod israelitterne drikke det.
Så sagde Moses til Aron: “Hvorfor har du lavet denne guldkalv? Se på folkene! Se, hvordan det har fået dem til at begå synd.”
Aron sagde: “Vær ikke vred på mig. Du ved, hvor onde disse mennesker er. De sagde: ’Byg os en gud.’ Jeg bad dem give mig deres guld. Jeg smed den i ilden og … ud kom denne kalv!”
Moses stod da ved lejrens indgang. Han så, hvordan folk stadig var ude af kontrol. Han råbte: “De, der er på Herrens side, kom og stå sammen med mig!” Levis sønner skilte sig fra resten af folket og stod sammen med Moses. Herren befalede dem derefter at tage deres sværd og kæmpe mod dem, der nægtede at stå sammen med Moses. Tre tusinde mænd døde den dag.
Derefter kaldte Moses folket sammen og sagde: “I har begået en stor synd. Jeg vil tale med Herren, og måske kan jeg skaffe jer soning.” Så gik han igen op på bjerget.

VIDEOER