60 – Josvas afsked

Josva 14-15 og 23-24
Efter at Josva havde udryddet mange af folkeslagene i Kana’an, blev landet delt mellem de forskellige stammer. Kaleb gik til Josva og sagde: “Jeg var fyrre år gammel, da du og jeg spionerede i dette land. Vi kom tilbage med en ærlig rapport, hvorimod vore brødres rapport indgød frygt i folkets hjerter. Du husker, at Moses lovede, at vi ville arve det land, vi så den dag. Jeg er nu femogfirs år gammel, men jeg er lige så stærk i dag, som jeg var for femogfyrre år siden. Jeg kæmper stadig og gør mine daglige pligter. Giv mig nu disse bakker. Kana’anæerne bor der stadig, men jeg vil fordrive dem.”
Josva gav ham da området omkring Hebron. Kaleb samlede sine mænd og drev kana’anæerne ud af hver by. Da han kom til en by, sagde han: “Den, der erobrer denne by, må gifte sig med min datter.”

En mand tog udfordringen og overtog den. Så Kaleb sendte bud efter sin datter. Så snart hun ankom, sagde hun til sin kommende mand: “Bed min far om den mark. Det har en naturlig kilde med vand.”
Hun steg af sit æsel og stod over for sin far. Han sagde: “Hvad vil du?”
“Du gav os denne by, giv os nu også kilden med vand.” Så han gav hende, hvad hun ville have.

Nogle år senere vidste Josva, at han var ved at dø, så han sammenkaldte hele folket. Da de var samlet, sagde han: “I har set alt, hvad Herren har gjort for dig. I har jord, hvor jeres familier kan bo, fordi han kæmpede for jer. Vær stærke og fortsæt med at adlyde Moseloven. Begynd ikke at tilbede de afguder, som folkeslagene i disse områder dyrker. Vær tro mod Herren jeres Gud. Er I ikke det, vil han tage landet fra jer.”
Josva gennemgik derefter hele Israels historie. Han sluttede med at sige: “Gud sendte gedehamse foran jer og fordrev de mennesker, som boede i dette land. Han gav jer marker, I ikke har betalt for; huse, I ikke selv har bygget; vinmarker, I ikke selv har plantet. Vælg i dag, hvem I vil tilbede. I kan tjene de afguder, jeres fædre bøjede sig for. I kan tilbede de lokale afguder. Eller I kan tilbede og tjene Herren, som førte jer hertil med sin mægtige hånd. Hvad angår mig og min familie, vil vi tjene Herren.”
Folket sagde: “Vi vil ikke tilbede dette lands guder. Vi vil forblive tro mod Herren vor Gud. Vi har set hans mægtige gerninger, så vi vil også tjene Herren.”
Josva sagde: “Jeg tror ikke på jer. I vil vende ryggen til Herren, så han bliver nødt til at ødelægge jer. Hvordan kunne I gøre det, efter han har været så god mod jer?”
Folket råbte: “Nej! Vi vil tilbede og tjene Herren.”
Josva sagde: “I er vidner til, hvad I har sagt. Disse sten er også vidner til, hvad I har sagt. Smid alle jeres dumme afguder væk og stol fuldt ud på Herren jeres Gud.”
Kort efter døde Josva 110 år gammel. Folket tilbad Herren al den tid, han var deres leder. De tjente også Herren al den tid folkets ældste levede. Men derefter kom en ny generation, som ikke kendte Herren. De havde ikke set, hvad han havde gjort.

VIDEOER