Nadver på Månen

3 minutters video, som fx kan bruges som indledning til en prædiken.
Buzz Aldrin indstiftede og indtog nadver efter landingen på Månen 20. juli 1969.

367 views