Efterfølgelsens pris
Discipelskab og efterfølgelsens pris præsenteret i en kort 4 minutters video med fokus på nogle af Jesu disciple.
121 views